411 bataljon infanterie.nl

Eddy werd opgeroepen om zijn dienstplicht te vervullen en vanuit het Nederlandse leger is hij van 1948 tot 1950 uitgezonden geweest naar Java, Indonesië.

Als jonge soldaat heeft hij veel verschrikkelijke dingen gezien en meegemaakt tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog. Hij correspondeerde veel met zijn ouders. Tijdens zijn verblijf in Indonesië overleed zijn vader en dit was een enorme klap voor Eddy. Zo ver weg en dan niet naar het afscheid van je vader kunnen moet vreselijk zijn geweest. Na het overlijden heeft hij heel veel brieven aan zijn moeder geschreven, die bewaard zijn gebleven. Kleinzoon Twan, heeft voor hem een fotoalbum gemaakt aan de hand van de vele bewaard gebleven foto’s en Eddy’s dagboekje, waarin hij de reis en de gebeurtenissen uit de tijd in Nederlands Indië heeft opgetekend. Eddy heeft in zijn leven eigenlijk weinig gesproken over zijn tijd in Indonesië, maar de laatste jaren kwamen de herinneringen steeds meer naar boven. Het boek is een waardevol bezit en Eddy heeft dit zeer gewaardeerd. Hij vertelde aan zijn familie dat hij graag nog eens terug had willen gaan naar Java, maar dit is er nooit van gekomen. De herinneringen zullen voor altijd blijven en zijn opgeslagen in ons hart.

Contact opnemen met Twan
Powered by